Wij mogen geen toegang verlenen aan personen die niet afkomstig zijn uit Nederland en niet in het bezit zijn van een Nederlands i.d. of een verklaring dat men officieel inwoner is van Nederland. Dit is plaatselijk gemeente beleid. In Eindhoven en Tilburg is het wel toegestaan. 

 

We are not allowed to grant access to persons who are not from the Netherlands and who are not in possession of a Dutch I.D. or a statement that you are an official resident of the Netherlands. This is local council policy. It is allowed in Eindhoven and Tilburg.