Huisregels

HUIS EN GEDRAGSREGELS COFFEESHOP MEETPOINT 

 

Het is verboden

 1. Geen respect te tonen voor personeel en/of  bezoekers.

2. Discriminerend en/of racistisch gedrag te uiten ten aanzien van cultuur, ras of seksuele geaardheid. 

3. Personeel of bezoekers te bedreigen en/of te intimideren op welke wijze dan ook. 

4. Ongewenste intimiteiten en/of  elke andere vorm van seksueel geweld te uiten. 

5. Om  wapens of andere voorwerpen die als slag of steekwapen gebruikt kunnen worden in je bezit te hebben.  

6. Drugs in welke vorm dan ook te verhandelen behalve voor de daartoe door ons aangewezen bevoegde personen die als personeel in dienst zijn van Meetpoint b.v.  en het betreft  dan uitsluitend soft drugs. 

7. Onder invloed van harddrugs te zijn of het in bezit hebben hiervan in welke vorm dan ook. 

8. Te handelen in goederen zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Van handel in gestolen goederen wordt aangifte gedaan. 

9. Om onder invloed van alcohol te zijn of alcohol in welke vorm dan ook in  je bezit te hebben. 

10. Voor jongeren onder de 18 jaar om zich in Coffeeshop Meetpoint te begeven.Bij binnenkomst is legitimatie verplicht,er word streng toezicht gehouden op het gebruik van valse legitimatiebewijzen.Bij het tonen van een valse i.d. nemen wij deze in en dragen deze over aan de politie.Wij wijzen u erop dat het tonen van een valse i.d.  een strafbare handeling is en in strijd met de wet.

11. Dranken en/of voedsel te nuttigen welke niet door de Meetpoint zijn verstrekt. 

12. Te fotograferen en/of  te filmen binnen de Meetpoint zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. 

13. Zich met meerdere personen te bevinden in een toilet. 

14. Gok en kaartspelen waarbij geld ingezet word te spelen. 

15. Eigendommen van de Meetpoint, personeel of bezoekers te beschadigen, te vernielen of ongevraagd mee te nemen. 

16. 0vertredingen van het reglement uit te lokken of aan te zetten tot overtreding.

17.Het is verboden om binnen te telefoneren met je mobiele telefoon. Er is gratis WiFi aanwezig.

18. Sinds 1 april 2020 is het roken van tabak niet meer toegestaan in Meetpoint Coffeeshop. Dit is bij wet verboden. Let op:  elke andere vorm van het roken van cannabis is toegestaan, mits er geen tabak in zit.

 

Het overtreden van de regels leidt altijd tot  verwijdering uit de Meetpoint. Deze duurt tenminste tot de eerste bijeenkomst van het management team, welke dan uiteindelijk de duur van ontzegging bepaald. Als dat een lokaal verbod is, wordt dit gemeld bij de politie. Van strafbare feiten en/of andere wetsovertredingen in welke vorm dan ook die gepleegd zijn binnen de Meetpoint word altijd aangifte gedaan. Wij wijzen u erop dat wij 24-uurs video surveillance met meerdere camera's zowel binnen als buiten het pand hebben.

 

GEDRAGSREGELS ZIJN OOK VAN TOEPASSING OP DE DIRECTE OMGEVING VAN DE MEETPOINT. 

A. Dubbel parkeren van auto's voor de zaak of binnen het zicht van de zaak foutparkeren in welke vorm dan ook is verboden. 

B. Het blokkeren van het trottoir met rijwielen en scooters.

Je dient je fiets of scooter op de daarvoor door de beveiliging aangewezen plaats te parkeren. 

C.Geluidsoverlast in de vorm van muziek of ander luidruchtig gedrag en consumeren van soft drugs in de directe omgeving van Meetpoint zijn verboden.

                            

Bij overtreding van deze gedragsregels kan de toegang tot de Meetpoint geweigerd worden.